SIMS Web

  • Jedná se o webovou verzi programu sims.
  • Tato stránka slouží ke vzdálené komunikaci s programem SIMS. Tato komunikace je oboustranná, a to tak, že je možné na této webové stránce akci obsloužit, a jako obsloužená se objeví i v programu SIMS, a také naopak. Akce, které se vyvolají na této webové stránce (jako např. samotné přihlášení z internetu) se objeví jako zpráva na programu SIMS.
  • Každý krok, který nastane, se zpracuje jako zpráva, která s sebou nese veškeré informace, jako jsou např. jméno uživatele, čas a datum, …
  • Zprávy z této webové stránky se filtrují v atributu Soubor  → zprávy z internetu (zde si je můžeme číst, atd.)

Cena se pohybuje v rozmezí:

20 000,- Kč až 40 000,-Kč (v závislosti na rozsahu aplikace SIMS)

Comments are closed