SIMS Client

Program SIMS Client je aplikace, která vizualizuje data SIMS a umožňuje přístup klientů k datům podle jejich přístupových práv. Může se jednat o správce dat, operátory a výjezdovky, ale v neposlední řadě i koncoví zákazníci Vašeho PCO, kteří mají  jen svá data a to omezeně podle práv, která jim administrátor přidělí.

Program SIMS Client se skládá z dvou funkčních částí:

  • SimsserverMng.exe – je to část, která je nainstalována na Vašem počítači s databází SIMS. . Jedná se o systémovou službu, která vytváří rozhraní mezi SQL Serverem a Clientskými aplikacemi.
  • aplikace Client – tato část programu je k dispozici na neomezeném počtu počítačů. Může být klasicky instalována, spouštěna bez instalace z přenosných medií (flash), ale také instalována z našeho serveru. V tomto případě se automaticky provádí update při spuštění úlohy.  Tato část programu je licencována na počet uživatelů, kteří se mohou k aplikaci prakticky odkudkoliv s přístupen na internet přihlašovat.

 

 

Comments are closed