Program SIMS – Profesional

sims

Informační a monitorovací software pro potřebu subjektů zabývajících se ochranou majetku, střežením prostor i mobilní techniky prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů. Základními vlastnostmi software je jeho spolehlivost, variabilita při připojování nejrůznějších pultů centralizovaných ochran, a v neposlední řadě nadstandardní uživatelský komfort.

Nositelem autorských a licenčních práv je firma Vladimír Hrachovina SW SIMS. Program SIMS je napsán pro prostředí OS Windows. Jako databázový prostředek využívá SQL Server. Vyžaduje operační systém Windows 2000(server) a vyšší.

řeší na počítačích třídy PC informační soustavu pro subjekty zabývající se ochranou majetku a osob prostřednictvím elektronických systémů a PCO (pultů centralizované ochrany). Je koncipován tak, aby zajišťoval maximální flexibilitu, efektivnost vedení, zpracování a vyhodnocování informací potřebných pro provoz pracoviště Pultu centralizované ochrany, respektive pracoviště stálé služby.

Disponujeme ovladači k následujícím PCO:

 • Telefonní: Osborn-Hoffman
 • SG-SLR 1
 • SG-MLR 2
 • SG SYS I, II, III
 • ENIGMA
 • Matilda Kladno
 • ATIS Group
 • Jablotron
 • Radiotelefonní: NAM
 • FBII
 • Radiové: ATE FEI
 • Telealarm RHMS Fričovice – obě verze
 • GSM Safety GSM HaSaM
 • Modemy ENFORA a Tencom
 • GSM ASU, Matilda a Jablotron

Program SW SIMS namátkou umožňuje:

 • vést přehlednou databázi všech zpráv
 • vést přehlednou databázi objektů, datově nesrovnatelně bohatou, s popisem instalovaného bezpečnostního zařízení a jeho stavem
 • ke každému objektu připojit strukturovaně soubory nebo URL odkazy (mapy, plánky, fotografie, IP kamery a další …)
 • vytvářet zprávu o činnosti obsluhy (dobu reakce na poplachové hlášení, aktuální čas příjezdu zásahové skupiny, …) do připraveného formuláře (časy jednotlivých úkonů se zapisují automaticky)
 • tisk sestav hlášení pro zákazníky (zprávy, akce, činnost hlídací agentury, popis narušených smyček )
 • v automatickém nebo manuálním režimu lze odesílat výpisy
 • zablokovat příjem poplašných hlášení od zadaného objektu (v době např. servisních zásahů – tato funkce je u objektu indikována)
 • maximální mírou usnadňuje práci operátorům (zprávy informativního charakteru ukládá do souboru zpráv automaticky na rozdíl od poplašných zpráv, u kterých vyžaduje obsluhu, …)
 • Odesílat a přijímat zprávy SMS. Odesílání zpráv může být provedeno jak manuálně, tak automaticky s vazbou na událost doručenou z PCO
 • Nad objekty a akcemi zobrazovat obrazové i textové soubory, mapové podklady (i z veřejných zdrojů) a také záznamy IP kamer
 • Střeženým zákazníkům umožňuje on line kontrolu adres objektů, kontaktních osob a zpráv ze zabezpečovacích ústředen jejich objektů

Program je předurčen pro provoz v sítích. Široce pojatá přístupová práva chrání data před možným zneužitím nebo neodborným zásahem.

Comments are closed