GSM modul GH1

GSM modul GH1_pult slouží k příjmu událostí z komunikátorů EZS, které jsou přenášeny pomocí GSM sítě.  GSM modul GH1_pult je možné připojit přímo do počítače bez použití tlf. rozhraní viz. obr..  Oproti PCO s analogovou pevnou linkou dosahuje vyšší úspěšnosti přenosu zpráv z komunikátorů EZS. Toho je docíleno HW a SW, který je přizpůsoben přímo pro příjem DTMF a pulsních formatů v mobilním volání.

Modul neobsahuje tlf. rozhraní, nedochází k přeslechům, které následně způsobují problém hlavně s příjmem formátů přenášených pomocí DTMF.

GSM modul GH1 je otestovaný i na komunikátory Jablotronu.

 

GH1komunikace

Více informací:

GSM modul GH1_pult

Více v kategorii
  • PCO