ENIGMA digitální přijímač

M2M ENIGMA II DR-81000 je více-řádkový, více-formátový digitální přijímač pro komerční monitoring
požáru, vloupání. Standardní jednotka se skládá z CPM (Central Processing Card) Centrální
procesorové karty, dvou LC (Line Cards) karet a PWR (Power Card) napájecí karty. S dalšími linkovými
kartami, je přijímač schopen sledovat až 8 telefonních linek. ENIGMA II DR-81000 může přijímat a
dekódovat většinu populárních a běžně používaných komunikačních formátů. Viz Dodatek B. ENIGMA
ENIGMA II DR-81000 ukládá všechny události s časem a datem. Veškeré informace jsou zobrazeny na
velký LCD displej a události mohou být vytištěny anebo předány do počítače. K zajištění bezpečnosti
programování funkcí včetně nastavení z reálného času a data je zajištěno ochranou heslem.

CPM2 karta

Centrální procesorová jednotka (CPM2) řídí provoz přijímače. CPM jednotka obsahuje dva sériové
porty, vysokorychlostní USB port, a Ethernetové rozhraní pro připojení k počítači a jeden paralelní
port tiskárny. CPM jednotka má dva vnější vstupy. CPM jednotka také obsahuje dva programovatelné
výstupy, které mohou být naprogramovány tak, aby sledovaly statusy různých přijímačů.
Mezi vlastnosti CPM jednotky patří 2000 událostí a energeticky nezávislá paměť. Obsah vyrovnávací
paměti může být vyobrazen na LCD obrazovce. Pokud je tiskárna nebo počítač off-line, bude CPM2
karta skladovat příchozí události do její vyrovnávací paměti, a jakmile se spojení obnoví, budou jim
události automaticky předány.
CPM2 ovládá velký grafický LCD displej přijímače, který umožňuje měnit uživatelskými funkcemi typ a
velikost písma, celý řádek řídicí karty a jednoduché ruční programování.

LC2 Line karty

Každá Line karta (LC2), může monitorovat telefonní linku. Line karty zaznamenávají až 500 událostí
do paměti a informace o volajícím. Je zde zabudována schopnost identifikace volajícího, zobrazení
telefonního čísla volajícího, vytisknutí a automatické předání z paměti do počítače. Line karty rovněž
podporují audio vstup.
Line karty jsou neustále pod dohledem CPM jednotky, aby byla zajištěna kontinuita komunikace.
Jakékoli potíže jsou okamžitě hlášeny LCD obrazovkou a tiskárnou anebo předány počítači. Line karty
také ověřují komunikace s CPM oddělením. V případě CPM poruchy, bude provozovatel upozorněn
zvukovou indikací a Line karta bude i nadále pokračovat v přijímání událostí a bude je ukládat do své
vyrovnávací paměti. Po obnově spojení budou zprávy předány CPM jednotce.
RC2 Radio Receiver Card (option = možnost volby)
Radio Receiver karta (RC2) se chová jako speciální linka v systému – která přijímá zakódované zprávy
z UHF rádia (440 .. 450 MHz). RC2 karta dokáže zpracovat až dva rozhlasové přijímače, což umožňuje
sledovat dva rozhlasové kanály současně. Příjem, dekódování, ukládání a předávání zpráv je podobné
jako u LC2 Line karty. Rádio karta je také schopna v případě selhání spojení s CPM2 uložit až 500
zpráv do jeho energeticky nezávislé paměti.

PWR2 Power Card

Power Card (napájecí karta) dodává napájení pro další karty v přijímači. Transformátor vyžaduje 16,5
VAC od 115 nebo 230 VAC, 50/60 Hz. Napájecí karta je vybavena automatickou nabíječkou a
připojenou záložní baterií. V případě výpadku proudu (AC) napájecí karta automaticky přepne na
záložní baterii. Záložní kapacita baterie může být mezi 7 a 15 Ah. Power karta dohlíží na přítomnost a
kapacitu baterie a aktuální stav je hlášen na CPM oddělení.

Kompatibilita

ENIGMA II DR-81000 digitální přijímač je kompatibilní s většinou běžně používaných automatických
softwarových balíků. Přijímač byl testován na práci s těmito softwary:
– Alarm SyS
– SIMS II
– Microkey SIS
Pro ostatní obecné softwary může být použit XM88422 Enigma nebo Surgard MLR2 rozhraní.
Přehled systému
– Až 8 řádků na přijímač
– Rádio přijímač – 2 kanály (UHF 440 .. 450MHz)
– 2000 událostí energeticky nezávislé paměti v CPM2
– 500 událostí energeticky nezávislé paměti na každé Line kartě
– Programování je uloženo ve vnitřní paměti EEPROM v CPM2 a v každé Line kartě
– Reálný čas hodiny a kalendář v CPM2
– 2 nezávislé rychlé RS232 porty
– 1 paralelní port tiskárny
– 1 USB port (HS, USB2.0 kompatibilní)
– 1 Ethernet port (10Mbps)
– Programovatelné nastavení sériového portu
– Rychlý přenos více událostí do počítače nebo tiskárny k zajištění rychlé odpovědi operátora
– Průběžná kontrola karet CPM2
– Průběžná kontrola přijímače-počítače
– Schopnost identifikace volajícího (Bellcore a ETT)
– Dozor telefonní linky
– 3 / 1, 4 / 2 formáty s nebo bez parity a 4 / 1 bez parity na 10 až 40 bps
– 4 / 1, 4 / 2, 4 / 3 DTMF formáty
– 3 / 2 a 4 / 1 s kontrolním součtem volitelných formátů
– Rozšířené formáty jsou volitelné
– Zkratkový DTMF formát
– Ademco Contact ID formát
– Ademco SuperFast nebo High Speed (vysokorychlostní) formát s nebo bez parity
– Ademco Express formát
– FBII Superfast formát s nebo bez parity

– SIA formát: 110 a 300 baud (jednotka telefonní rychlosti, baud = 1bit/s ), tón a data potvrzeny. Plná
úroveň 2, úroveň 3 s částečnou podporu.
– 1400Hz, 2300Hz, dvoj-tón a SIA FSK / CFSK Handshake v programovatelném pořadí
– Velký grafický LCD displej
– Schopnost zobrazit událost knihoven běžné zprávy
– Všechny karty mohou fungovat samostatně, aby zajistily nerušený provoz i během servisu,
hardware nebo aktualizaci software
– Každá Line karta má výstup pro audio
– 2 vstupy na CPM2 pro vnější potvrzení a dohled
– 2 programovatelné výstupy na CPM2
– AC (energetická) detekce poruchy a dozor záložní baterie
– Vysoce účinné Flash RISC mikroprocesory.
– Firmware Upgrade uživatelem podporován
– Vysoce spolehlivá SMD technologie
– Standardní EuroCard design pro snížení složitosti a snadnou obsluhu

 

Více informací:

Enigma – uživatlský manuál

Více v kategorii
  • PCO