Easy komunikátor FIRE

M2M Easy komunikátor Fire umožňuje přeposlat poplachový signál z EPS směrem na existující monitorovací centrum.

Toto zařízení má 4 vstupy, které se dají odděleně naprogramovat CID kódy. Takže při změně jednotlivých vstupů zařízení přes GPRS kanál odešle poplach na zadanou IP adresu a podle zadaného protokolu.

Použitím GPRS kanálu je možné garantovat, aby poplachový signál byl přijatý pod kritickou předepsanou časovou hodnotou 10 sekund, pokud to GSM síť umožňuje.

Zařízení v nastaveném intervalu přes GPRS vykonává kontrolu spojení, což nám umožňuje pravidelné monitorování provozu.

Při instalaci se parametrizace a konfigurace vykonává přes sériový port, nebo na dálku přes SMS.

Více v kategorii
  • Komunikátory